Savaşçı Zırhları

Savaşçı Zırhları

Level 1 Zırh
      Keşiş Plaka Zırh

            

Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 1
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Defans :+12+18+24+30+36+42+48+54+60+66
Hareket Hızı :----------
Yükseltme Yang :-6001.2002.5005.00010.00020.00030.00045.00075.000
Yükseltme Nesnesi 1 :-------2 x
1 x
2 x
Yükseltme Nesnesi 2 :----------


Level 9 Zırh
      Demir Plaka Zırh

            

Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 1
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Defans :+21+27+33+39+45+51+57+63+69+75
Hareket Hızı :-%2-%2-%2-%2-%2-%2-%2-%2-%2-%2
Yükseltme Yang :-6001.2002.5005.00010.00020.00030.00045.00075.000
Yükseltme Nesnesi 1 :-------2 x
1 x
2 x
Yükseltme Nesnesi 2 :----------


Level 18 Zırh
      Kaplan Plaka Zırh

            

Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 1
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Defans :+29+35+41+47+53+59+65+71+77+83
Hareket Hızı :-%3-%3-%3-%3-%3-%3-%3-%3-%3-%3
Yükseltme Yang :-6001.2002.5005.00010.00020.00030.00045.00075.000
Yükseltme Nesnesi 1 :-------2 x
1 x
2 x
Yükseltme Nesnesi 2 :----------Level 26 Zırh
      Aslan Plaka Zırh

            

Fiyatı
100.000 Yang


Yuva Sayısı 2
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Defans :+38+44+50+56+62+68+74+80+86+92
Hareket Hızı :-%5-%5-%5-%5-%5-%5-%5-%5-%5-%5
Yükseltme Yang :-1.0002.0004.0008.00013.00020.00040.00070.000120.000
Yükseltme Nesnesi 1 :-----2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
Yükseltme Nesnesi 2 :-------1 x
1 x
1 x


Level 34 Zırh
    Ölümcül Plaka Zırh

            

Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 2
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Defans :+47+53+59+65+71+77+83+89+95+101
Hareket Hızı :-%7-%7-%7-%7-%7-%7-%7-%7-%7-%7
Yükseltme Yang :-1.0002.0004.0008.00013.00020.00040.00070.000120.000
Yükseltme Nesnesi 1 :-----2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
Yükseltme Nesnesi 2 :-------1 x
1 x
1 x


Level 42 Zırh
     Ejderha Plaka Zırh

            

Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 2
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Defans :+55+61+67+73+79+85+91+97+103+109
Hareket Hızı :-%8-%8-%8-%8-%8-%8-%8-%8-%8-%8
Yükseltme Yang :-1.0002.0004.0008.00013.00020.00040.00070.000120.000
Yükseltme Nesnesi 1 :-----2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
Yükseltme Nesnesi 2 :-------1 x
1 x
1 x


Level 48 Zırh
         Mavi Taş Zırh

            

Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Defans :+64+70+76+82+88+94+100+106+112+118
Hareket Hızı :-%10-%10-%10-%10-%10-%10-%10-%10-%10-%10
Yükseltme Yang :-1.2002.5005.00010.00020.00030.00045.00090.000150.000
Yükseltme Nesnesi 1 :-----2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
Yükseltme Nesnesi 2 :-------1 x
1 x
1 xLevel 54 Zırh
         Altın Taş Zırh

            

Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Defans :+72+78+84+90+96+102+108+114+120+126
Hareket Hızı :-%12-%12-%12-%12-%12-%12-%12-%12-%12-%12
Yükseltme Yang :-1.2002.5005.00010.00020.00030.00045.00090.000150.000
Yükseltme Nesnesi 1 :-----2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
Yükseltme Nesnesi 2 :-------1 x
1 x
1 x


Level 61 Zırh
    Ejderha Tanrısı Zırh

            

Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Defans :+81+87+93+99+105+111+117+123+129+135
Hareket Hızı :-%13-%13-%13-%13-%13-%13-%13-%13-%13-%13
Yükseltme Yang :-1.2002.5005.00010.00020.00030.00045.00090.000150.000
Yükseltme Nesnesi 1 :-----2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
Yükseltme Nesnesi 2 :-------1 x
1 x
1 xLevel 66-70 Zırh
       Siyah Çelik Zırh

            

Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Seviye :66666667676868696970
Defans :+90+96+102+108+114+120+126+132+138+144
Büyü Dayanıklılığı :%2%3%4%5%6%7%9%12%15%20
Hareket Hızı :-%15-%14-%13-%12-%11-%10-%9-%8-%7-%6
Yükseltme Yang :-1.2002.5005.00010.00020.00030.00045.00090.000150.000
Yükseltme Nesnesi 1 :-----2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
Yükseltme Nesnesi 2 :-------1 x
1 x
1 x


Level 80-90 Zırh
       Mavi Çelik Zırh

            

Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva Sayısı 3
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Seviye :80808082828484868890
Defans :154164174184194204214224134244
Hp Yüklemesi :%2%5%8%12%16%20%24%29%34%40
Büyü Dayanıklılığı :+%20+%20+%20+%20+%20+%20+%20+%20+%20+%20
Hareket Hızı :-%6-%6-%6-%6-%6-%6-%6-%6-%6-%6
Yükseltme Yang :-7.50015.00025.00040.00065.00090.000120.000150.000200.000
Yükseltme Nesnesi 1 :x3

---2 x

3 x

2 x

4 x

2 x

2 x

Yükseltme Nesnesi 2 :x4

------1 x

1 x

1 x

Yükseltme Nesnesi 3 :x1
---------


Level 90-105 Zırh
Şeytan Boynuzu Zırh
Teufelshornpanzer.png
Fiyatı
NPC SATILMAZ


yuva 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

Seviye

90 92 94 96 98 100 102 104 104 105

Defans

+120 +130 +134 +140 +150 +164 +184 +214 +256 +320

Max.HP

%1 %1 %1 %2 %2 %3 %4 %5 %7 %10

Büyü Dayanıklılığı

+%4 +%5 +%6 +%7 +%9 +%12 +%15 +%18 +%21 +%25

Hareket Hızı

-%15 -%15 -%15 -%12 -%9 -%6 -%4 -%2 -%1 -%0

Yükseltme Yang

- 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000

Yükseltme Nesnesi 1

- 10 x
Energiesplitter.png
15 x
Energiesplitter.png
20 x
Energiesplitter.png
30 x
Energiesplitter.png
45 x
Energiesplitter.png
65 x
Energiesplitter.png
95 x
Energiesplitter.png
140 x
Energiesplitter.png
200 x
Energiesplitter.png


Level 105-115 Zırh
Kutup Işığı Zırhı
Kutup Işığı Zırhı
Fiyatı
NPC SATILMAZ


yuva 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

Seviye

105 106 107 108 109 110 111 112 113 115

Defans

140 150 154 160 170 184 204 234 276 340

Canavarlara Karşı Güç

2% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

HP Yenileme Şansı

1% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Hareket Hızı

-%15 -%15 -%15 -%12 -%9 -%6 -%4 -%2 -%1 -%0

Yükseltme Yang

- 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000

Yükseltme Nesnesi 1

- x1
Gri Boya
x1
Gri Boya
x2
Gri Boya
x2
Gri Boya
x3
Gri Boya
x3
Gri Boya
x4
Mitril
x4
Mitril
x4
Mitril

Yükseltme Nesnesi 2

- x1
Mitril
x1
Mitril
x2
Mitril
x2
Mitril
x3
Mitril
x1
Titandiyoksit
x1
Akik
x1
Ay Taşı


Level 105-115 Zırh
Magma Koru Zırhı
Magma Koru Zırhı
Fiyatı
NPC SATILMAZ


yuva 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

Seviye

105 106 107 108 109 110 111 112 113 115

Defans

140 150 154 160 170 184 204 234 276 340

Büyüye Karşı Dayanıklılık

6% 8% 10% 12% 15% 17% 20% 22% 25% 30%

Beceri Hasarına Karşı Koyma

1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5%

Hareket Hızı

-%15 -%15 -%15 -%12 -%9 -%6 -%4 -%2 -%1 -%0

Yükseltme Yang

- 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000

Yükseltme Nesnesi 1

- x1
Gri Boya
x1
Gri Boya
x2
Gri Boya
x2
Gri Boya
x3
Gri Boya
x3
Gri Boya
x4
Mitril
x4
Mitril
x4
Mitril

Yükseltme Nesnesi 2

- x1
Mitril
x1
Mitril
x2
Mitril
x2
Mitril
x3
Mitril
x1
Titandiyoksit
x1
Akik
x1
Ay Taşı


Level 105-115 Zırh
Balina Kemiği Zırhı
Balina Kemiği Zırhı
Fiyatı
NPC SATILMAZ


yuva 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

Seviye

105 106 107 108 109 110 111 112 113 115

Defans

140 150 154 160 170 184 204 234 276 340

Canavarlara Karşı Güç

2% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

HP Yenileme Şansı

1% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Hareket Hızı

-%15 -%15 -%15 -%12 -%9 -%6 -%4 -%2 -%1 -%0

Yükseltme Yang

- 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000

Yükseltme Nesnesi 1

- x1
Gri Boya
x1
Gri Boya
x2
Gri Boya
x2
Gri Boya
x3
Gri Boya
x3
Gri Boya
x4
Mitril
x4
Mitril
x4
Mitril

Yükseltme Nesnesi 2

- x1
Mitril
x1
Mitril
x2
Mitril
x2
Mitril
x3
Mitril
x1
Titandiyoksit
x1
Akik
x1
Ay Taşı


Level 105-115 Zırh
Kül Yağmuru Zırhı
Kül Yağmuru Zırhı
Fiyatı
NPC SATILMAZ


yuva 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

Seviye

105 106 107 108 109 110 111 112 113 115

Defans

140 150 154 160 170 184 204 234 276 340

Büyüye Karşı Dayanıklılık

6% 8% 10% 12% 15% 17% 20% 22% 25% 30%

Beceri Hasarına Karşı Koyma

1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5%

Hareket Hızı

-%15 -%15 -%15 -%12 -%9 -%6 -%4 -%2 -%1 -%0

Yükseltme Yang

- 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000

Yükseltme Nesnesi 1

- x1
Gri Boya
x1
Gri Boya
x2
Gri Boya
x2
Gri Boya
x3
Gri Boya
x3
Gri Boya
x4
Mitril
x4
Mitril
x4
Mitril

Yükseltme Nesnesi 2

- x1
Mitril
x1
Mitril
x2
Mitril
x2
Mitril
x3
Mitril
x1
Titandiyoksit
x1
Akik
x1
Ay Taşı


Zodyak Zırhı Seviye 105
Zodyak Zırhı
Zodyak Kıyafeti.png
Fiyatı
NPC SATILMAZ


yuva 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

Seviye

105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

Defans

90 96 102 108 114 120 126 132 138 144

Ortalama Zarara Direniş

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 5% 7%

Büyüye Karşı Dayanıklılık

4% 5% 6% 7% 9% 12% 15% 18% 21% 25%

Max. HP

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 4000

Yükseltme Yang

- 10.000 20.000 40.000 80.000 160.000 320.000 640.000 1.280.000 2.560.000

Yükseltme Nesnesi 1

- -
-
-
x3
Ametist Oyma Bıçağı.png
x3
Safir Oyma Bıçağı.png
x3
Yakut Oyma Bıçağı.png
x3
Yakut İşlemeli.png
x4
Mavi Ejderha Çeliği.png
x5
Fiyakalı Apolet.png

Yükseltme Nesnesi 2

- -
-
x3
Bronz Kenet.png
x3
Gümüş Kenet.png
x3
Altın Kenet.png
x3
Zümrüt İşlemeli.png
x4
Kırmızı Ejderha Çeliği.png
x5
Kıymetli Apolet.png

Yükseltme Nesnesi 3

- -
-
-
-
-
x3
Safir İşlemeli.png
x4
Erguvani Ejderha Çeliği.png
x5
Antika Apolet.png

Yükseltme Nesnesi 4

- -
-
-
-
-
x3
Beyaz İnci.png
x4
Mavi İnci.png
x5
Kırmızı İnci


Kyanit Plaka Zırh
Seviye 110-120
Kyanit Plaka Zırh
Kyanit Plaka Zırh.png
Fiyatı
NPC Satmaz


Yuva
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

Level

110 111 112 113 114 115 116 117 118 120

Defans

204 218 226 236 250 268 292 326 372 440

HP Yenileme Şansı

10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%

Yarı İnsan Direnci

5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 15%

Hareket Hızı

-6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6%

Yükseltme Yang

- 330.000 425.000 540.000 720.000 800.000 900.000 950.000 1.300.000 1.500.000

Yükseltme Nesnesi 1

- 1x
Padparadscha.png
1x
Padparadscha.png
2x
Padparadscha.png
2x
Padparadscha.png
3x
Padparadscha.png
2x
Tanrı Çiçeği.png
2x
Tanrı Çiçeği.png
3x
Tanrı Çiçeği.png
2x
Hakikat Ruhu.png

Yükseltme Nesnesi 2

- 1x
Tanrıların Özütü.png
1x
Tanrıların Özütü.png
2x
Tanrıların Özütü.png
2x
Tanrıların Özütü.png
3x
Tanrıların Özütü.png
3x
Tanrıların Özütü.png
2x
Titandiyoksit.png
2x
Akik.png
2x
Ay Taşı.png